ประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูล ก.พ.7 และ ก.ค.ศ. 16 ของโรงเรียนสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

2564-05-27 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูล ก.พ.7 และ ก.ค.ศ. 16 ของโรงเรียนสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นายเสวก พันธุ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำแนวปฏิบัติการกรอกข้อมูล ก.พ.7 และ ก.ค.ศ. 16 ของโรงเรียนสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท