ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล

16 กันยายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th