เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

27 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท นายเสวก พันธุ์อ้น ผอ.รร. สว่างอารมณ์วิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี