ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี

1 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th