โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมโครงการ”นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”

วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
 ประจำปีงบประมาณ 2565  ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมที่ประสงค์ทำใบขับขี่ ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอขอบคุณสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ออกแบบโดย dsite.in.th