จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้ดำเนินการจักสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศีกษาตอนต้น รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท และสนามสอบโรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุ

ออกแบบโดย dsite.in.th