ลูกสาครรับวัคซีนเข็มที่ 3 เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1/2565

วันที่ 3พฤษภาคม 2565 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสาครพิทยาคม ได้ดูแลเด็กนักเรียนจำนวน  120คน เข้ารับและฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลมโนรมย์

Latest posts by nattanan (see all)