ขอแสดงความยินดี กับ นายสารินทร์ เอี่ยมครอง รับรางวัล “ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทผู้บริหาร”