แสดงความยินดี ผอ./รอง ผอ. สพม.สุพรรณบุรี

วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวชิระ ขวัญเพชร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และ นายภาณุพงศ์ มั่นพรม เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ออกแบบโดย dsite.in.th