ประชุมบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 5/2566

วัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ และมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท สู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th